ANUNT IMPORTANT

Având în vedere ultimele evolutii privind răspândirea infectiei cu COVID-19, aducem la cunostinta opiniei publice, suspendarea tuturor activitătilor de relatii cu publicul, la sediul institutiei, pe perioada stării de alertă.

Depunerea fizică a documentelor (documentaţii noi, completări la documentaţii depuse etc) de către persoanele fizice si juridice se va face numai prin POŞTĂ sau Servicii de Curierat, la adresa:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, cod 800322

 

Pentru o comunicare eficientă şi rapidă sunt necesare datele de contact ale titularilor (adrese de e-mail şi/sau numerele de telefon/fax).

 

Plata taxelor/tarifelor se va face prin intermediul oficiilor postale sau a băncilor/trezoreriilor, cu următoarele date:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

COD FISCAL 4006740

CONT  RO91TREZ3065032XXX000361

TREZORERIA GALATI

 

Persoanele fizice si juridice se pot adresa institutiei, astfel:

  1. Telefon: 0236 460 049
  2. Fax: 0236 471 009
  3. E-mail: office@apmgl.anpm.ro
  4. Poşta/Curierat: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, cod 800322 

 

ANUNT IMPORTANT

Având în vedere Hotărârea Comitetului National pentru Situatii de Urgentă privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenta pentru Protectia Mediului Galati informează publicul:

1. Începând cu 09.11.2020 se suspendă programul de lucru cu publicul;
2. Toate documentele (documentatii noi, completări la documentatii depuse, etc) vor fi transmise în format tipărit prin POSTA sau Servicii de Curierat, la adresa: Str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galati. Pentru o comunicare eficientă si rapidă sunt necesare datele de contact ale titularilor (adrese de e-mail şi/sau numerele de fax);
3. Orice alte solicitări se vor transmite pe email (office@apmgl.anpm.ro) sau pe fax: 0236 471 009;
4. Actele de reglementare emise  vor fi transmise titularilor în format electronic sau pe fax. Pentru informatii suplimentare sunati la nr. 0236 460 049;
5. Se anulează programul de audiente.
Pentru relatii suplimentare, sunati la numărul de telefon: 0236 460 049.

 

Plata tarifelor se va face prin virament bancar sau prin mandat postal în contul de trezorerie RO91TREZ3065032XXX000361.

Pentru relatii suplimentare, sunati la numărul de telefon: 0236 460 049.

Pentru a limita expunerea la contaminarea cu COVID – 19, incepand cu data de 17.03.2020, sedintele CAT si CSC se vor tine fara intrunirea fizica a membrilor CAT/CSC. Aceste sedinte se vor tine in baza punctelor de vedere scrise exprimate de fiecare membru CAT/CSC, pentru fiecare documentatie din convocatorul CAT/CSC, transmise electronic si inregistrate la APM Galati

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi ale H.G. nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului se desfiinţează, iar în judeţele în care au funcţionat acestea se înfiinţează Agenţiile Judeţene pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi îndeplineste la nivelul judeţului Galaţi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 Date de contact:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

Strada Regiment 11 Siret nr. 2 Galaţi, judeţul Galaţi, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

p.Director Executiv: Robert Mihai RUSU

 C.F. 4006740 TREZORERIA GALATI 

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

LUNI – JOI
VINERI

08.00 – 16.30

08.00 - 14.00

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

DIRECTOR EXECUTIV

JOI

10.00 – 12.00

Nota: Din 19.11.2020 programul de audiente este suspendat

Cetătenii care solicită audientă la conducerea APM Galati trebuie să formuleze o cerere care să cuprindă:

- datele de identificare ale persoanei care solicită audienta;

- datele de contact;

- o scurtă descriere a situatiei/subiectului care urmează a fi prezentată.

Cererile de audientă pot fi depuse direct la sediul APM Galaţi, prin postă, fax sau e-mail la adresa: office@apmgl.anpm.ro.

>Formular audiente Agentia pentru Protectia Mediului Galati


Arhiva:

ANUNT IMPORTANT

Va informam ca incepand cu data de 10.04.2013, se vor pune in functiune subsistemele SIM.Webform.Public care asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM Galati cu functii dedicate de administrare a cererii privind eliberarea si/sau revizuirea actelor de reglementare, respective SIM.Reglementari de administrare a cererilor, dosarelor si elementelor componente (adrese, clarificari, note, etc) din fluxurile specifice interne ale Serviciului Reglementari din cadrul APM Galati.

Toti operatorii economici si persoanele fizice care solicita acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atat in format traditional, pe hartie, cat si online(electronic); pentru a asigura consistenta procedurii si a datelor in sistemul SIM, cererile vor fi luate in lucru doar daca exista inregistrata si copia electronica a acesteia, depusa de catre solicitant in sistemul informatic integrat de mediu(SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea solicitantului in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, secţiunea “Înregistrare”, conform instrucţiunilor de pe site-ul ANPM (Ghid de utilizare).

Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM
Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

 

 

 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.